Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Radar Services, h.o. LaChantáa, gevestigd te Nunspeet.

LaChantáa:
LaChantáa houdt zich uitsluitend bezig met de levering van de in de winkel vermelde producten.
Behandelingen worden sinds 1 mei 2017 niet meer door LaChantáa verzorgd. Chantal Rensink blijft behandelingen verzorgen namens haar nieuwe werkgever. U kunt Chantal rechtstreeks bereiken via de email en het telefoonnnummer zoals vermeld op de site.

Bestelling:
Bestelling van producten kan uitsluitend door bestellen in de winkel.

Kosten, facturering en betaling:
De tarieven zoals vermeld op deze site zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Radar Services, h.o. LaChantáa behoudt zich het recht voor haar prijzen tussentijds aan te passen.

Levering:
De levering van producten geschiedt na ontvangst van de betaling op de bankrekening van Radar Services. Er is geen leveringsverplichting door Radar Services, h.o. LaChantáa indien de leverancier tussentijds de prijssamenstelling heeft gewijzigd of dat er andere oorzaken zijn die een economisch verantwoorde levering in de weg staan. De klant dient zelf van tevoren te testen of de producten goed zijn.

Prijzen:
Alle prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen. De prijzen van producten kunnen dagelijks wijzigen en Radar Services, h.o. LaChantáa is niet gehouden te leveren bij een extreme koerswijziging of bij wijziging in de fabrikantprijzen.

Retouren:
Geleverde producten kunnen, na goedkeuring door de fabrikant, uitsluitend geretourneerd worden bij de fabrikant van de producten zelf. Er kan nimmer sprake zijn van terugname door Radar Services, h.o. LaChantáa.

Algemeen:
Deze algemene voorwaarden sluiten nadrukkelijk de toepassing van opdrachtgevers eigen voorwaarden, van welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit. Afwijking geldt slechts, indien deze op schrift is gesteld en door beide partijen is ondertekend. Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en/of overeenkomsten niet aan. De rechten en plichten hieronder zijn niet zonder voorafgaande wederzijdse instemming overdraagbaar. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen behoren tot de competentie van de bevoegde rechters.

Virussen:
Radar Services, h.o. LaChantáa doet haar best haar computersystemen, alsmede haar websites, vrij te houden van virussen. Desalniettemin blijft het onmogelijk een garantie te geven op een virusvrije werkomgeving. Radar Services, h.o. LaChantáa is nimmer aansprakelijk indien via haar computersysteem direct, of indirect, een virus wordt verspreid.